Zarząd klubu

Decyzją członków klubu na walnym zgromadzeniu KS Drukarz w dniu 20.04.2022 wybrano nowe władze naszego klubu.

Prezesem na kolejną kadencje został Pan Jakub Muzyka

Zarząd KS Drukarz Warszawa:

  • Jakub Muzyka – prezes

  • Jakub Pikulski – viceprezes

  • Michał Porzyczkowski – sekretarz

  • Anna Świeczak

  • Przemysław Cegiełko

  • Kamil Sawicki

  • Bartosz Olędzki

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Mariusz Grzesiak 

  • Paweł Gołębiowski

  • Mirosław Czuchaj

 

DYREKTOREM SPORTOWYM JEST ARTUR KOLATOR