ROCZNIK 2005 

PONIEDZIAŁEK- 19:00 – BOISKO WEMBLEY

WTOREK – 19:00 – BOISKO WEMBLEY

 CZWARTEK – 19:00 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 19:00 – BOISKO WEMBLEY

 

ROCZNIK 2007

PONIEDZIAŁEK – 18:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ A

WTOREK – 17:00 – TRENING MOTORYCZNY – SIENNICKA 15

ŚRODA – 19:00 – BOISKO WEMBLEY 

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

 

ROCZNIK 2008A

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY 

WTOREK – 18:00 – TRENING MOTORYCZNY – SIENNICKA 15

ŚRODA – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ A

 

ROCZNIK 2008B  

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY 

WTOREK – 19:00 – TRENING MOTORYCZNY – SIENNICKA 15

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D

 

 

ROCZNIK 2009A

PONIEDZIAŁEK – 17:00 – TRENING MOTORYCZNY – SIENNICKA 15

WTOREK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO GŁOWNE CZĘŚĆ A+E  

PIĄTEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY 

ROCZNIK 2009B 

PONIEDZIAŁEK – 18:00 – TRENING MOTORYCZNY – SIENNICKA 15

WTOREK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE

 

ROCZNIK 2010A

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

WTOREK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ B+D

ŚRODA – 19:00 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 19:00 – BOISKO WEMBLEY

 

ROCZNIK 2010B

PONIEDZIAŁEK – 16:00 – BOISKO WEMBLEY

WTOREK – 16:00 – BOISKO WEMBLEY 

CZWARTEK 17:30 – BOISKO GŁÓWNE CZĘŚĆ D

PIĄTEK 16:00 – BOISKO ORLIK

 

ROCZNIK 2011A

PONIEDZIAŁEK – 16:00 – BOISKO WEMBLEY 

WTOREK – 17:30 – BOISKO ORLIK KSD  

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE CZĘŚĆ B

PIĄTEK – 16:00 – BOISKO WEMBLEY

 

 

 

ROCZNIK 2011B

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY 

WTOREK – 16:00 – BOISKO ORLIK KSD  

CZWARTEK – 16:00 – BOISKO GŁÓWNE CZĘŚĆ B

PIĄTEK – 17:30 – BOISKO WEMBLEY

 

ROCZNIK 2012A

PONIEDZIAŁEK – 19:00 – BOISKO PRZY ULICY ZBARASKIEJ 3

WTOREK – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ A

PIĄTEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D

ROCZNIK 2012B 

PONIEDZIAŁEK – 19:00 – BOISKO PRZY ULICY ZBARASKIEJ 3

WTOREK 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ E

CZWARTEK 18:15 – BOISKO ORLIK KSD

 

ROCZNIK 2013A

PONIEDZIAŁEK – 18:30 – BOISKO ORLIK KSD  

ŚRODA – 17:00 – BOISKO WEMBLEY

PIĄTEK – 17:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ B

ROCZNIK 2013B 

PONIEDZIAŁEK – 17:00 – BOISKO ORLIK

ŚRODA – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ A

PIĄTEK – 18:40 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ B

 

ROCZNIK 2014A

PONIEDZIAŁEK – 19:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ B  

ŚRODA – 17:00 – BOISKO ORLIK KSD 

PIĄTEK – 17:30 – BOISKO ORLIK KSD

 

ROCZNIK 2014B

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ B

ŚRODA – 18:30 – BOISKO ORLIK KSD

PIĄTEK – 18:55 – BOISKO ORLIK KSD 

 

ROCZNIK 2015A

PONIEDZIAŁEK – 17:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D 

WTOREK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ A

CZWARTEK – 17:00 – BOISKO ORLIK KSD

 

ROCZNIK 2015B

PONIEDZIAŁEK – 17:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D 

CZWARTEK – 17:00 – BOISKO ORLIK KSD

PIĄTEK – 17:00 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ C

 

ROCZNIK 2016A

PONIEDZIAŁEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ E

PIĄTEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D

 

ROCZNIK 2016B

WTOREK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ D

CZWARTEK – 17:30 – BOISKO GŁÓWNE – CZĘŚĆ C