Rocznik 2007 A

PONIEDZIAŁEK

18:45 – Boisko Główne

WTOREK

17:30 – Boisko Wembley

ŚRODA

17:00 – Boisko Wembley

CZWARTEK

19:00 – Boisko Wembley

Rocznik 2008 A

PONIEDZIAŁEK

17:30 – Boisko Wembley

WTOREK

17:30 – Boisko Wembley

ŚRODA

18:30 – Boisko Wembley

PIĄTEK

17:30 – Boisko Wembley

Rocznik 2009 A

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Hala ul. Siennicka 15

WTOREK

17:00 – Boisko Główne

CZWARTEK

17:30 – Boisko Główne

PIĄTEK

19:00 – Boisko Wembley

Rocznik 2009 B

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Hala ul. Siennicka 15

WTOREK

19:00 – Boisko Główne

CZWARTEK

19:00 – Boisko Główne

PIĄTEK

19:00 – Boisko Główne

Rocznik 2010 A

PONIEDZIAŁEK

19:00 – Boisko Wembley

WTOREK

17:00 – Hala ul. Siennicka 15

ŚRODA

18:30 – Boisko Wembley

PIĄTEK

19:00 – Boisko Główne

Rocznik 2010 B

WTOREK

17:00 – Hala ul. Siennicka 15

ŚRODA

19:00 – Boisko Główne

CZWARTEK

17:30 – Boisko Główne

PIĄTEK

16:00 – Boisko Wembley

Rocznik 2011 A

PONIEDZIAŁEK

16:00 – Boisko Wembley

WTOREK

16:00 – Orlik

CZWARTEK

17:30 – Boisko Wembley

PIĄTEK

17:30 – Boisko Wembley

ROCZNIK 2011 B

PONIEDZIAŁEK

17:30 – Boisko Wembley

WTOREK

17:30 – Orlik

CZWARTEK

16:00 – Boisko Wembley

PIĄTEK

16:00 – Boisko Wembley

ROCZNIK 2012 A

PONIEDZIAŁEK

17:30 – Boisko Wembley

WTOREK

17:30 – Boisko Główne

ŚRODA

16:00 – Boisko Wembley

CZWARTEK

17:30 – Boisko Wembley

ROCZNIK 2012 B

PONIEDZIAŁEK

19:00 – Boisko ul. Zbaraska 3

WTOREK

19:30 – Boisko ul. Zbaraska 3

ŚRODA

19:00 – Boisko Główne

CZWARTEK

19:00 – Boisko Główne

ROCZNIK 2013 A

PONIEDZIAŁEK

18:30 – Orlik

ŚRODA

18:30 – Boisko Zbaraska 3

PIĄTEK

17:00 – Boisko Główne

ROCZNIK 2013 B

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Orlik

ŚRODA

17:00 – Boisko Zbaraska 3

PIĄTEK

18:40 – Boisko Główne

ROCZNIK 2014 A

PONIEDZIAŁEK

19:00 – Boisko Główne

ŚRODA

17:00 – Orlik

PIĄTEK

17:00 – Orlik

ROCZNIK 2014 B

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Boisko Główne

ŚRODA

18:30 – Orlik

PIĄTEK

18:30 – Orlik

ROCZNIK 2015 A

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Boisko Główne

WTOREK

17:15 – Boisko Główne

CZWARTEK

17:30 – Orlik

ROCZNIK 2015 B

PONIEDZIAŁEK

17:15 – Boisko Główne

ŚRODA

17:30 – Boisko Główne

CZWARTEK

17:30 – Orlik

ROCZNIK 2016 A

PONIEDZIAŁEK

18:00 – Boisko Główne

WTOREK

18:00 – Boisko Główne

PIĄTEK

18:00 – Boisko Główne

ROCZNIK 2016 B

PONIEDZIAŁEK

16:30 – Boisko Główne

WTOREK

16:30 – Boisko Główne

PIĄTEK

16:30 – Boisko Główne

ROCZNIK 2017 A

PONIEDZIAŁEK

17:00 – Boisko Główne

PIĄTEK

18:00 – Boisko Główne

ROCZNIK 2017 B

PONIEDZIAŁEK

18:00 – Boisko Główne

PIĄTEK

18:00 – Boisko Główne